Velkommen til Thunø Kro
   Thunø Kro er øens madsted på Tunø.
 
 
 
Thunø Kro var oprindelig skole, bygget i 1881, og fungerede
som sådan indtil 1957, hvor den nuværende moderne Tunø Skole blev indviet.
                       Thunø skole aargang 1952
 
Den nuværende ejer, Hans Ingolf Hougaard har selv gået på Thunø Skole. Ingolfs forældre, Ina og Peter købte bygningen og drev den som pensionat frem til 1986. 
I juni 1989 genåbnede den som Thunø Kro. 
 
Bygningen er kirkefredet.
Thunø Kro har elite-smiley

Å
 
 
 
Thunø Kro | Hovedgaden 20 Tunø, 8300 Odder  | Tlf.: 86 55 30 30 | hougard@post10.tele.dk